Regulamin:

Regulamin „Młodzieżowej Ligi Futbolu 2018” 

1.       Terminy Ligi:

       

Rocznik 2005

Rocznik 2006

Rocznik 2007

Rocznik 2008

Rocznik 2009

Rocznik 2010

Rocznik 2011

 

 

2.       Miejsce:

Warszawa - Prawy Brzeg - zgodnie z terminarzem.

 

 

3.       Uczestnictwo

3.1. W Młodzieżowej Lidze Futbolu mogą brać udział chłopcy i dziewczynki z danego rocznika i młodsi.

3.2. Drużyna może liczyć maksymalnie 12  zawodników.

3.3. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć przed pierwszym meczem lub przesłać skan do organizatora.

3.4. Zawodnicy nie mogą zmieniać zespołów w trakcie trwania ligi. Zapis obowiązuje w przypadku zgłoszenia przez ten sam klub więcej niż jeden zespół.

3.5. W przypadku podejrzenia naruszenia punktu 3.1 i 3.4 regulaminu przez drużynę, drużyna przeciwna może ubiegać się o walkower w stosunku bramkowym 5:0.

3.6. Drużyny mają obowiązek posiadania jednolitych strojów sportowych.

3.7. Wszystkich uczestników ligi: Trenerów, Zawodników oraz Rodziców obowiązują zasady „Fair Play”.

3.8. Opiekunowie zespołów, opiekunowie prawni Zawodników/Rodzice Zawodników dają organizatorowi prawo do wykorzystania wizerunku wszystkich uczestników ligi (relacja foto z ligi).

3.9. Każda drużyna zobowiązuje się do przekazania darowizny w wysokości 250 zł.

 

4.       Zasady gry

4.1. Mecze odbywają się w wyznaczonym polu gry na boiskach typu Orlik.

4.2. Bramki o wymiarach 5x2 m (nie dotyczy fazy pucharowej)

4.3. Liga rozgrywana jest piłką w rozmiarze „4” lub „5”.

4.4. Czas trwania jednego meczu to 2 x 20 minut (nie dotyczy fazy pucharowej)

4.5. Liczba zawodników na boisku: 7 (6 zawodników w polu + bramkarz)

4.6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy) lub w innym obuwiu sportowym (obowiązuje zakaz gry we wkrętach).

4.7. W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają stroje sportowe w tym samym kolorze, sędzia zarządza losowanie między kapitanami, o to która z drużyn zagra w znacznikach.

5.       Przepisy gry

5.1. W trakcie trwania ligi stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej.

5.2. Nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej.

5.3. Odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m.

5.4. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od środka linii bramkowej.

5.5. Wznowienie gry ze środka traktowane jest jako rzut wolny pośredni.

5.6. Bramkarz po aucie bramkowym wprowadza piłkę nogą z podłoża (piątka). Piłka może przekroczyć linię środkową boiska.

5.7. Rzuty z autu wykonywane są nogą z podłoża, możliwość wprowadzenia piłki przez zawodnika lub podania do kolegi. Zawodnik nie może zdobyć bramki bezpośrednio z rzutu z autu, natomiast po wprowadzeniu w kolejnym kontakcie z piłką już może zdobyć bramkę.

5.8. Zmiany lotne (bez konieczności zgłaszania sędziemu)

 

6.       Kary

Od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

czasowe wykluczenie zawodnika z gry .

 

7.       Punktacja

7.1. Drużyna otrzymuje: za zwycięstwo - 3 punkty, za mecz nierozstrzygnięty (remis) - 1 punkt, za przegrany mecz - 0 punktów, za mecze odwołane i przełożone, które sie nie odbyły drużyny otrzymują 0 punktów.

7.2. W lidze kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.

7.3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:

7.3.1. Wynik bezpośredniego spotkania,

7.3.2. Bardziej korzystna różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w lidze,

7.3.3. Większa liczba strzelonych bramek,

7.3.4. Mniejsza liczba straconych bramek,

7.3.5. Rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego).

7.3.6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi zespołami (tzw. „mała tabela”), kierując się kolejno zasadami podanymi w pkt. 3 biorąc pod uwagę jedynie wyniki spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

7.3.7. W meczach fazy pucharowej, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 3, potem po 1 razie do pierwszego niestrzelonego.

7.3.8. W pozostałych nieobjętych niniejszym regulaminem sytuacji i zdarzeń rozstrzyga Organizator.

 

8.       System rozgrywek

Liga MLF składa sie z dwóch faz: fazy zasadniczej i fazy pucharowej. W lidze MLF uczestniczą zespoły podzielonych na  grupy wiekowe, w których rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym. Po zakończeniu fazy grupowej zespoły grają mecze w fazie pucharowej, wycięzca fazy pucharwej, zostaje mistrzem mlf. Drużyn z miejsc 1-4 każdej z grają półfinały, a zespoły z miejsc 5-6 zagrają mecze „pocieszenia” . Zwycięzcy półfinałów zagrają finał o mistrzostwo MLF.

 

9.       Nagrody

9.1. Puchary dla drużyn z miejsc 1-3.

9.2. Medale dla zawodników.

9.3. Medale pamiątkowe za udział w lidze dla drużyn.

9.4. Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, MVP ligi.

 

10.   Postanowienie końcowe

10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy bez opieki na trybunach, w szatniach i innych miejscach na terenie obiektu.

10.2. Organizator nie odpowiada z tytułu NW osób biorących udział w lidze, jak również osób towarzyszących i innych osób przebywających na terenie obiektu.

10.3. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.

10.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

10.5  Organizator nie zapewnia opieki medycznej. Każda drużyna powinna być ubezpieczona.

10.6. Niniejszy regulamin obowiązuje podczas całej Młodzieżowej Ligi Futbolu 2018”.


Kontakt:

Młodzieżowa Liga Futbolu

Stowarzyszenie BRZASK

Tel.: 693-644-644

Mail: zapisy@mlf.org.pl

ul. Stanisława Kazury 15

02-795 Warszawa