Regulamin:

                                    REGULAMIN            

             XV Turniej Andrzejkowo-Mikołajkowy”

§ 1          SYSTEM ROZGRYWEK

1.       System rozgrywek składa się fazy grupowej, ćwierćfinałów, półfinałów oraz meczu finałowego.

2.       Drużyny rozegrają mecze w grupach w systemie każdy z każdym bez meczów rewanżowych, według terminarza dostępnego na www.mlf.org.plw zakładce Turniej AM oraz u obsługi imprezy.
Następnie rozegrają mecze ćwierćfinałowe w formule:

15:05     A1-C2
15:20     A2-C1
15:35     B1-D2
15:50     B2-D1

Mecze półfinałowe:

16:05     ZA1C2 – Z B1D2

16:25     ZA2C1 – Z B2D1


Mecz o 3 miejsce:

16:45     PA1C2B1D2 – P A2C1B2D1

 

Mecz finałowy:

17:15 Z A1C2B1D2 – Z A2C1B2D1

 

3.       Punktacja w meczach grupowych:
Zwycięstwo: 3 pkt.
Remis:1 pkt.
Porażka: 0 pkt.

4.       W przypadku remisu w meczach ćwierćfinałowych, półfinałowych, finału zadecyduje konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami ; 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego.

5.       Po rozegraniu wszystkich meczów w grupie ustalone zostaną miejsca poszczególnych drużyn.

5.1.         Najwyżej będą drużyny, które zbiorą największą ilość punktów.

5.2.         W przypadku równej ilości pkt. o zajęciu wyższego miejsca decyduje w kolejności:

·         mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami

·         bilans bramkowy

·         większa ilość bramek strzelonych

·         mniejsza ilość bramek straconych

W przypadku, gdy wszystkie z powyższych statystyk będą równe, o pozycji drużyny w tabeli zadecyduje konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 3 rzuty karne, następnie do pierwszego niestrzelonego rzutu karnego.

5.3.         W przypadku sytuacji, w której więcej niż dwie drużyny posiadają taką samą ilość punktów utworzona zostanie mała tabelka i wzięte pod uwagę będą wyłącznie mecze zainteresowanych drużyn. Dalsze postępowanie zgodnie z pkt. 5.2.

6.       Czas gry.

6.1.  Mecze w fazie grupowej trwają 1 x 10 minut.

6.2.  Mecze w fazie ćwierćfinałowej 1 x 10 minut.

6.3.  Mecze w fazie półfinałowej 1 x 15 minut.

6.4.  Mecze w fazie finałowej 2 x 10 minut.

§ 2          UCZESTNICTWO

 

1.       Podstawowe zasady uczestnictwa.

1.1.         Do turnieju można zgłosić nieograniczoną liczbę zawodników.

1.2.         Skład zgłoszony przed pierwszym meczem jest składem ostatecznym.

1.3.         Organizator zastrzega sobie, że nagrody przewidziane są w ilości 15 sztuk na drużynę.

1.4.         Jeżeli w drużynie wystąpi niezidentyfikowany zawodnik to drużyna otrzyma walkower na niekorzyść tej drużyny.

1.5.         W zgłoszonej drużynie może występować maksymalnie dwóch chłopców z rocznika 2006r.

1.6.         Każdy zawodnik podczas turnieju musi posiadać dokument stwierdzający jego wiek. W przypadku wątpliwości organizatora lub trenera/opiekuna innej drużyny organizator ma prawo poprosić dokument do wglądu i wydać ostateczną opinię wieku zawodnika.

2.       Barwy, stroje, obuwie uczestników.

2.1.         Każda z drużyn zobowiązana jest posiadać jednolity komplet strojów, w skład którego wliczają się: koszulka, spodenki, getry.

2.2.         Bramkarz powinien mieć odróżniający od reszty zespołu strój, a w przypadku krótkich spodni, getry również muszą być innego koloru niż zawodników z pola.

2.3.         W przypadku gdy 2 drużyny posiadają taki sam kolor strojów, organizatorzy dysponują znacznikami, a gospodarz ma obowiązek nałożyć znaczniki na polecenie sędziego.

2.4.         Decyzję o założeniu znaczników podejmuje sędzia.

2.5.         Zawodnik biorący udział w turnieju, musi posiadać obuwie sportowe. Odpowiednie do nawierzchni. Na hali nie dopuszcza się do gry w butach z korkami, oraz butami typu turf. Na sztucznej trawie nie dopuszcza się gry w butach z metalowymi korkami.

§ 3          PRZEPISY I ZASADY GRY, NAGRODY

 

1.       Skład, zmiany.

1.1.         Na placu gry może się znajdować maksymalnie 5 zawodników oraz bramkarz.

1.2.         Obowiązują zmiany lotne (hokejowe), w przerwie w grze, w wydzielonej strefie.

1.3.         Bramkarz musi wyróżniać się strojem od zawodników z pola.

1.4.         Dozwolone jest by zawodnik z pola zmienił się w trakcie meczu z bramkarzem, warunkiem jest poinformowanie o tym fakcie sędziego a nowy bramkarz musi posiadać odróżniający strój od zawodników z pola.

1.5.         Zawodnikowi nie wolno nosić elementów ozdobnych (szczególnie zegarków, bransolet i biżuterii), stanowiących zagrożenie dla niego samego lub innych zawodników.

1.6.         Zalecane jest używanie ochraniaczy.

 

2.       Informacje techniczne.

2.1.         Bramki mają wymiar 5x2m.

3.       Podstawowe zasady gry.

3.1          Bramkarz wznawia piłkę nogą, po wznowieniu od bramki musi ona opuścić pole karne.

3.2          Czas wykonania wznowienia przez bramkarza to 6 sekund.

3.3          Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z ręki przez bramkarza.

3.4          Auty wykonywane są wyłącznie nogą, a zawodnik przeciwnej drużyny może być nie bliżej niż 1,5 metra od piłki.

4.       Zakazy i kary.

4.1.         Zakazuje się używania wulgarnego języka zarówno zawodnikom, jak i trenerom.

4.2.         Zakazuje się gry wślizgiem.

4.3.         Obowiązujące kary:

·         Sędzia może nałożyć karę indywidualną w postaci wykluczenia czasowego z gry, tzw. ‘kary minutowe’ za przewinienia: 2, 4, 6, 10 minut.

·         Za brutalne, zbyt agresywne lub nieprofesjonalne i niezgodne z ideą fair-play przewinienia, sędzia może ukarać karą indywidualną wykluczającą z gry. W zależności od przewinienia, sędzia informuje trenera o takiej karze oraz informuje, czy zawodnik może wrócić do gry w następnym meczu turniejowym.

4.4.         W przypadku gdy zawodnik otrzymał indywidualną karę wykluczenia, nie może grać już do końca spotkania (drużyna gra w osłabieniu).

5.       Kary drużynowe

5.1.         W przypadku niestawienia się drużyny na boisku o czasie, konsekwencją będzie przyznanie drużynie przeciwnej walkowera 3:0.

6.       W przypadku niejasności i niewymienionych przepisów stosuje się bieżący regulamin rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, bieżące Przepisy FIFA oraz bieżące Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej.

7.       Nagrody

7.1.              Nagrody drużynowe w postaci pucharów i medali zostaną przyznane za I, II i III miejsca.

7.2.              Nagrody indywidualne zostaną przyznane dla: króla strzelców, najlepszego bramkarza i najlepszego zawodnika turnieju.

Regulamin składa się z trzech paragrafów, 4 stron.

Regulamin jest zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Brzask.

 


Kontakt:

Młodzieżowa Liga Futbolu

Stowarzyszenie BRZASK

Tel.: 781-144-144

Mail: poczta@brzask.org.pl

ul. Stanisława Kazury 15

02-795 Warszawa